תשואות קופת גמל הנדסאים

הרכב נכסים ותשואה מצטברת מתחילת שנה – קופת גמל הנדסאים

קופת גמל הנדסאים-מסלול עד 50

520042607-00000000000157-9953-000

תשואות מעודכנות לחודש 08/2020

תשואות מעודכנות לחודש 07/2020

תשואות מעודכנות לחודש 06/2020

מרכיבי התשואה רבעון שני 2020

תשואות מעודכנות לחודש 05/2020

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2020

תשואות מעודכנות לחודש 04/2020

תשואות מעודכנות לחודש 03/2020

תשואות מעודכנות לחודש 02/2020

תשואות מעודכנות לחודש 01/2020

תשואות מעודכנות לחודש 12/2019

מרכיבי התשואה רבעון רביעי 2019

תשואות מעודכנות לחודש 11/2019

מרכיבי התשואה רבעון שלישי 2019

תשואות מעודכנות לחודש 10/2019

תשואות מעודכנות לחודש 09/2019

תשואות מעודכנות לחודש 08/2019

תשואות מעודכנות לחודש 07/2019

מרכיבי התשואה רבעון שני 2019

תשואות מעודכנות לחודש 06/2019

תשואות מעודכנות לחודש 05/2019

תשואות מעודכנות לחודש 04/2019

תשואות מעודכנות לחודש 03/2019

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2019

תשואות מעודכנות לחודש 02/2019

תשואות מעודכנות לחודש 01/2019

מרכיבי התשואה רבעון רביעי 2018

תשואות מעודכנות לחודש 12/2018

תשואות מעודכנות לחודש 11/2018

תשואות מעודכנות לחודש 10/2018

מרכיבי התשואה רבעון שלישי 2018

תשואות מעודכנות לחודש 09/2018

תשואות מעודכנות לחודש 08/2018

תשואות מעודכנות לחודש 07/2018

מרכיבי התשואה רבעון שני 2018

תשואות מעודכנות לחודש 06/2018

תשואות מעודכנות לחודש 05/2018

תשואות מעודכנות לחודש 04/2018

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2018

תשואות מעודכנות לחודש 03/2018

תשואות מעודכנות לחודש 02/2018

תשואות מעודכנות לחודש 01/2018

תשואות מעודכנות לחודש 12/2017

מרכיבי התשואה רבעון רביעי 2017

תשואות מעודכנות לחודש 11/2017

מרכיבי התשואה רבעון שלישי 2017

תשואות מעודכנות לחודש 10/2017

תשואות מעודכנות לחודש 09/2017

תשואות מעודכנות לחודש 08/2017

תשואות מעודכנות לחודש 07/2017

מרכיבי התשואה רבעון שני 2017

תשואות מעודכנות לחודש 06/2017

תשואות מעודכנות לחודש 05/2017

מרכיבי התשואה 05/17

מרכיבי התשואה 04/17

תשואות מעודכנות לחודש 04/2017

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2017

מרכיבי התשואה 03/17

תשואות מעודכנות לחודש 03/2017

מרכיבי התשואה 02/17

תשואות מעודכנות לחודש 02/2017

מרכיבי התשואה 01/17

תשואות מעודכנות לחודש 01/2017

מרכיבי התשואה רבעון רביעי 2016

מרכיבי התשואה 12/16

תשואות מעודכנות לחודש 12/2016

מרכיבי התשואה 11/16

תשואות מעודכנות לחודש 11/2016

מרכיבי התשואה 10/16

תשואות מעודכנות לחודש 10/2016

מרכיבי התשואה רבעון שלישי 2016

מרכיבי התשואה 09/16

תשואות מעודכנות לחודש 09/2016

מרכיבי התשואה 08/16

תשואות מעודכנות לחודש 08/2016

מרכיבי התשואה 07/16

תשואות מעודכנות לחודש 07/2016

תשואות מעודכנות לחודש 06/2016

מרכיבי התשואה רבעון שני 2016

מרכיבי התשואה 06/16

תשואות מעודכנות לחודש 05/2016

מרכיבי התשואה 05/16

תשואות מעודכנות לחודש 04/2016

מרכיבי התשואה 04/16

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2016

תשואות מעודכנות לחודש 03/2016

מרכיבי התשואה 03/16

תשואות מעודכנות לחודש 02/2016

מרכיבי התשואה 02/16

תשואות מעודכנות לחודש 01/2016

מרכיבי התשואה 01/16

קופת גמל הנדסאים-מסלול 50-60 

520042607-00000000000157-9954-000

תשואות מעודכנות לחודש 08/2020

תשואות מעודכנות לחודש 07/2020

תשואות מעודכנות לחודש 06/2020

מרכיבי התשואה רבעון שני 2020

תשואות מעודכנות לחודש 05/2020

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2020

תשואות מעודכנות לחודש 04/2020

תשואות מעודכנות לחודש 03/2020

תשואות מעודכנות לחודש 02/2020

תשואות מעודכנות לחודש 01/2020

תשואות מעודכנות לחודש 12/2019

מרכיבי התשואה רבעון רביעי 2019

תשואות מעודכנות לחודש 11/2019

מרכיבי התשואה רבעון שלישי 2019

תשואות מעודכנות לחודש 10/2019

תשואות מעודכנות לחודש 09/2019

תשואות מעודכנות לחודש 08/2019

תשואות מעודכנות לחודש 07/2019

מרכיבי התשואה רבעון שני 2019

תשואות מעודכנות לחודש 06/2019

תשואות מעודכנות לחודש 05/2019

תשואות מעודכנות לחודש 04/2019

תשואות מעודכנות לחודש 03/2019

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2019

תשואות מעודכנות לחודש 02/2019

תשואות מעודכנות לחודש 01/2019

מרכיבי התשואה רבעון רביעי 2018

תשואות מעודכנות לחודש 12/2018

תשואות מעודכנות לחודש 11/2018

תשואות מעודכנות לחודש 10/2018

מרכיבי התשואה רבעון שלישי 2018

תשואות מעודכנות לחודש 09/2018

תשואות מעודכנות לחודש 08/2018

תשואות מעודכנות לחודש 07/2018

מרכיבי התשואה רבעון שני 2018

תשואות מעודכנות לחודש 06/2018

תשואות מעודכנות לחודש 05/2018

תשואות מעודכנות לחודש 04/2018

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2018

תשואות מעודכנות לחודש 03/2018

תשואות מעודכנות לחודש 02/2018

תשואות מעודכנות לחודש 01/2018

תשואות מעודכנות לחודש 12/2017

מרכיבי התשואה רבעון רביעי 2017

תשואות מעודכנות לחודש 11/2017

מרכיבי התשואה רבעון שלישי 2017

תשואות מעודכנות לחודש 10/2017

תשואות מעודכנות לחודש 09/2017

תשואות מעודכנות לחודש 08/2017

תשואות מעודכנות לחודש 07/2017

מרכיבי התשואה רבעון שני 2017

תשואות מעודכנות לחודש 06/2017

תשואות מעודכנות לחודש 05/2017

מרכיבי התשואה 05/17

מרכיבי התשואה 04/17

תשואות מעודכנות לחודש 04/2017

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2017

מרכיבי התשואה 03/17

תשואות מעודכנות לחודש 03/2017

מרכיבי התשואה 02/17

תשואות מעודכנות לחודש 02/2017

מרכיבי התשואה 01/17

תשואות מעודכנות לחודש 01/2017

מרכיבי התשואה רבעון רביעי 2016

מרכיבי התשואה 12/16

תשואות מעודכנות לחודש 12/2016

מרכיבי התשואה 11/16

תשואות מעודכנות לחודש 11/2016

מרכיבי התשואה 10/16

תשואות מעודכנות לחודש 10/2016

מרכיבי התשואה רבעון שלישי 2016

מרכיבי התשואה 09/16

תשואות מעודכנות לחודש 09/2016

מרכיבי התשואה 08/16

תשואות מעודכנות לחודש 08/2016

מרכיבי התשואה 07/16

תשואות מעודכנות לחודש 07/2016

תשואות מעודכנות לחודש 06/2016

מרכיבי התשואה רבעון שני 2016

מרכיבי התשואה 06/16

תשואות מעודכנות לחודש 05/2016

מרכיבי התשואה 05/16

תשואות מעודכנות לחודש 04/2016

מרכיבי התשואה 04/16

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2016

תשואות מעודכנות לחודש 03/2016

מרכיבי התשואה 03/16

תשואות מעודכנות לחודש 02/2016

מרכיבי התשואה 02/16

תשואות מעודכנות לחודש 01/2016

מרכיבי התשואה 01/16

תשואות מעודכנות לחודש 12/2015

מרכיבי התשואה רבעון רביעי 2015

מרכיבי התשואה 12/15

תשואות מעודכנות לחודש 11/2015

מרכיבי התשואה 11/15

תשואות מעודכנות לחודש 10/2015

מרכיבי התשואה 10/15

מרכיבי התשואה רבעון שלישי 2015

תשואות מעודכנות לחודש 09/2015

מרכיבי התשואה 09/15

תשואות מעודכנות לחודש 08/2015

מרכיבי התשואה 08/15

תשואות מעודכנות לחודש 07/2015

מרכיבי התשואה 07/15

מרכיבי התשואה רבעון שני 2015

תשואות מעודכנות לחודש 06/2015

מרכיבי התשואה 06/15

תשואות מעודכנות לחודש 05/2015

מרכיבי התשואה 05/15

תשואות מעודכנות לחודש 04/2015

מרכיבי התשואה 04/15

תשואות מעודכנות לחודש 03/2015

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2015

מרכיבי התשואה 03/15

מרכיבי התשואה 02/15

תשואות מעודכנות לחודש 02/2015

תשואות מעודכנות לחודש 01/2015

מרכיבי התשואה 01/15

מרכיבי התשואה רבעון רביעי 2014

מרכיבי התשואה 12/14

תשואות מעודכנות לחודש 12/2014

תשואות מעודכנות לחודש 11/2014

מרכיבי התשואה 11/14

תשואות מעודכנות לחודש 10/2014

מרכיבי התשואה 10/14

מרכיבי התשואה רבעון שלישי 2014

תשואות מעודכנות לחודש 09/2014

מרכיבי התשואה 09/14

תשואות מעודכנות לחודש 08/2014

מרכיבי התשואה 08/14

מרכיבי התשואה 07/14

מרכיבי התשואה רבעון שני 2014

מרכיבי התשואה 06/14

מרכיבי התשואה 05/14

מרכיבי התשואה 04/14

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2014

מרכיבי התשואה 03/14

מרכיבי התשואה 02/14

מרכיבי התשואה 01/14

מרכיבי התשואה 12/13

מרכיבי התשואה 12/12

מרכיבי התשואה 12/11

מרכיבי התשואה 12/10

תשואות יומיות לשנת 2009

תשואות בתקופה 1/6/08-31/12/08 ע”פ חוזר אוצר 2011-4-1

קופת גמל הנדסאים-מסלול 60 ומעלה

520042607-00000000000157-9955-000

תשואות מעודכנות לחודש 08/2020

תשואות מעודכנות לחודש 07/2020

תשואות מעודכנות לחודש 06/2020

מרכיבי התשואה רבעון שני 2020

תשואות מעודכנות לחודש 05/2020

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2020

תשואות מעודכנות לחודש 04/2020

תשואות מעודכנות לחודש 03/2020

תשואות מעודכנות לחודש 02/2020

תשואות מעודכנות לחודש 01/2020

תשואות מעודכנות לחודש 12/2019

מרכיבי התשואה רבעון רביעי 2019

תשואות מעודכנות לחודש 11/2019

מרכיבי התשואה רבעון שלישי 2019

תשואות מעודכנות לחודש 10/2019

תשואות מעודכנות לחודש 09/2019

תשואות מעודכנות לחודש 08/2019

תשואות מעודכנות לחודש 07/2019

מרכיבי התשואה רבעון שני 2019

תשואות מעודכנות לחודש 06/2019

תשואות מעודכנות לחודש 05/2019

תשואות מעודכנות לחודש 04/2019

תשואות מעודכנות לחודש 03/2019

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2019

תשואות מעודכנות לחודש 02/2019

תשואות מעודכנות לחודש 01/2019

מרכיבי התשואה רבעון רביעי 2018

תשואות מעודכנות לחודש 12/2018

תשואות מעודכנות לחודש 11/2018

תשואות מעודכנות לחודש 10/2018

מרכיבי התשואה רבעון שלישי 2018

תשואות מעודכנות לחודש 09/2018

תשואות מעודכנות לחודש 08/2018

תשואות מעודכנות לחודש 07/2018

מרכיבי התשואה רבעון שני 2018

תשואות מעודכנות לחודש 06/2018

תשואות מעודכנות לחודש 05/2018

תשואות מעודכנות לחודש 04/2018

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2018

תשואות מעודכנות לחודש 03/2018

תשואות מעודכנות לחודש 02/2018

תשואות מעודכנות לחודש 01/2018

תשואות מעודכנות לחודש 12/2017

מרכיבי התשואה רבעון רביעי 2017

תשואות מעודכנות לחודש 11/2017

מרכיבי התשואה רבעון שלישי 2017

תשואות מעודכנות לחודש 10/2017

תשואות מעודכנות לחודש 09/2017

תשואות מעודכנות לחודש 08/2017

תשואות מעודכנות לחודש 07/2017

מרכיבי התשואה רבעון שני 2017

תשואות מעודכנות לחודש 06/2017

תשואות מעודכנות לחודש 05/2017

מרכיבי התשואה 05/17

מרכיבי התשואה 04/17

תשואות מעודכנות לחודש 04/2017

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2017

מרכיבי התשואה 03/17

תשואות מעודכנות לחודש 03/2017

מרכיבי התשואה 02/17

תשואות מעודכנות לחודש 02/2017

מרכיבי התשואה 01/17

תשואות מעודכנות לחודש 01/2017

מרכיבי התשואה רבעון רביעי 2016

מרכיבי התשואה 12/16

תשואות מעודכנות לחודש 12/2016

מרכיבי התשואה 11/16

תשואות מעודכנות לחודש 11/2016

מרכיבי התשואה 10/16

תשואות מעודכנות לחודש 10/2016

מרכיבי התשואה רבעון שלישי 2016

מרכיבי התשואה 09/16

תשואות מעודכנות לחודש 09/2016

מרכיבי התשואה 08/16

תשואות מעודכנות לחודש 08/2016

מרכיבי התשואה 07/16

תשואות מעודכנות לחודש 07/2016

תשואות מעודכנות לחודש 06/2016

מרכיבי התשואה רבעון שני 2016

מרכיבי התשואה 06/16

תשואות מעודכנות לחודש 05/2016

מרכיבי התשואה 05/16

תשואות מעודכנות לחודש 04/2016

מרכיבי התשואה 04/16

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2016

תשואות מעודכנות לחודש 03/2016

מרכיבי התשואה 03/16

תשואות מעודכנות לחודש 02/2016

מרכיבי התשואה 02/16

תשואות מעודכנות לחודש 01/2016

מרכיבי התשואה 01/16

תשואות מעודכנות לחודש 12/2015

מרכיבי התשואה רבעון רביעי 2015

מרכיבי התשואה 12/15

תשואות מעודכנות לחודש 11/2015

מרכיבי התשואה 11/15

תשואות מעודכנות לחודש 10/2015

מרכיבי התשואה 10/15

מרכיבי התשואה רבעון שלישי 2015

תשואות מעודכנות לחודש 09/2015

מרכיבי התשואה 09/15

תשואות מעודכנות לחודש 08/2015

מרכיבי התשואה 08/15

תשואות מעודכנות לחודש 07/2015

מרכיבי התשואה 07/15

מרכיבי התשואה רבעון שני 2015

תשואות מעודכנות לחודש 06/2015

מרכיבי התשואה 06/15

תשואות מעודכנות לחודש 05/2015

מרכיבי התשואה 05/15

תשואות מעודכנות לחודש 04/2015

מרכיבי התשואה 04/15

תשואות מעודכנות לחודש 03/2015

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2015

מרכיבי התשואה 03/15

מרכיבי התשואה 02/15

תשואות מעודכנות לחודש 02/2015

תשואות מעודכנות לחודש 01/2015

מרכיבי התשואה 01/15

מרכיבי התשואה רבעון רביעי 2014

מרכיבי התשואה 12/14

תשואות מעודכנות לחודש 12/2014

תשואות מעודכנות לחודש 11/2014

מרכיבי התשואה 11/14

תשואות מעודכנות לחודש 10/2014

מרכיבי התשואה 10/14

מרכיבי התשואה רבעון שלישי 2014

תשואות מעודכנות לחודש 09/2014

מרכיבי התשואה 09/14

תשואות מעודכנות לחודש 08/2014

מרכיבי התשואה 08/14

מרכיבי התשואה 07/14

מרכיבי התשואה רבעון שני 2014

מרכיבי התשואה 06/14

מרכיבי התשואה 05/14

מרכיבי התשואה 04/14

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2014

מרכיבי התשואה 03/14

מרכיבי התשואה 02/14

מרכיבי התשואה 01/14

מרכיבי התשואה 12/13

מרכיבי התשואה 12/12

מרכיבי התשואה 12/11

מרכיבי התשואה 12/10

תשואות יומיות לשנת 2009

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

מבזקים