תקנונים – תקנון קופת גמל שובל

קופת גמל שובל מוזגה ביום 1.1.2021 עם קופת גמל הנדסאים.

שם הקופה הממוזגת: ‘קופת גמל הנדסאים’.

שובל-תקנון קופה-נוסח מעודכן נכון ליום 01-01-2016

פירוט השינויים שבוצעו בתקנון התקני-נוסח מעודכן ליום 01-01-2016

ריכוז השינויים בתקנון-ליום 01-01-2016

תקנון “שובל” – חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע”מ

שובל-תקנון קופה – נוסח קודם מיום 07-01-2014

תקנון ישן “שובל”

תקנוני החברה נכנסו לתוקף החל מתאריך – 31.05.08

מבזקים