טפסים להורדה – מסמכי משיכה מקופת גמל


לצורך ביצוע משיכת כספים ניתן:

 • להדפיס את המסמך.
 • למלא המסמך , לסמן “X” במקומות המתאימים ולחתום ליד ולצרף את המסמכים כנדרש.
 • להחזיר את כל המסמכים לכתובת: מוקד קופות גמל-
  רחוב אבשלום גיסין 53, קריית אריה, פתח תקווה, מיקוד: 4922297
  בפקס למס’: 03-5707665  או
  בדואר אלקטרוני לכתובת הדוא”ל
    MESHICHOT@MALAM-LTS.COM
 • לטפסים יש לצרף צילום ת.ז ואישור ניהול חשבון / צ’ק המאשר כי חשבון העו”ש לזיכוי מתנהל ע”ש העמית.
מבזקים