01/10/2020 11:46:00

הנדסאים וטכנאים חברה לניהול קופות גמל בע”מ

הודעה על כוונה למזג מסלולים בקופת גמל שובל

עמיתים יקרים,

אנו מתכבדים להודיעכם, כי בכוונת הנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בע”מ (להלן: “החברה“) למזג את מסלול שובל – קופת גמל ענפית 50-60 (מס’ מס הכנסה 9806) (להלן: “המסלול המתמזג“) עם מסלול שובל – קופת גמל ענפית (מס’ מס הכנסה 130) (להלן: “המסלול הממזג“), וזאת לאור העובדה כי מדיניות ההשקעות הצפויה של מסלולים אלה זהה. המיזוג כפוף לאישור הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון (להלן: “הממונה“).

שני המסלולים נמצאים בקופת גמל שובל (מס’ מס הכנסה 130) (להלן: “הקופה“).

מועד משוער לביצוע המיזוג הוא 1.4.2020.

שם המסלול הממוזג לאחר המיזוג צפוי להיות: שובל גמל לבני 50-60.

מדיניות ההשקעה הקיימת (כמוגדר בתקנון) במסלול הממזג:

“מסלול כללי – בקופה יהיה מסלול כללי אשר בו ינוהלו כספי עמיתים שאינם עמיתים חדשים, ואשר מדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים אלה. מסלול ההשקעה ינוהל בנפרד ובאמצעות חשבון נפרד למסלול זה. חישוב התשואה של מסלול זה יקבע כאילו היה קופה נפרדת.”

מדיניות ההשקעה הקיימת (כמוגדר בתקנון) במסלול המתמזג:

“מסלול השקעה שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים שגילם לפחות 50 ואינו עולה על 60;”

מדיניות ההשקעה (כפי שיוגדר בתקנון לאחר המיזוג) במסלול הממוזג:

“מסלול השקעה שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים שגילם לפחות 50 ואינו עולה על 60;”

מדיניות ההשקעה הצפויה של המסלול המתמזג לאחר המיזוג צפויה להיות זהה למדיניות ההשקעה הקיימת במסלול המתמזג ולמדיניות ההשקעה הקיימת במסלול הממזג. קישור למבנה החברה המנהלת לפני מיזוג המסלולים ולמבנה לאחר מיזוג המסלולים לחץ כאן. כל עמית יהיה רשאי להעביר את כספיו, כולם או חלקם, לכל מסלול אחר בקופה, והכל בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.

רציפות זכויות העמיתים הקיימים והמועברים תשמרנה כאילו לא חל כל שינוי והשינוי היחיד שיחול הוא שינוי הנובע מעצם מיזוג המסלול המתמזג אל תוך המסלול הממזג, שימשיך להיות מנוהל בנאמנות בידי החברה. זכויות העמיתים במסלול המתמזג תישארנה ללא שינוי באופן שישמרו זכויות העמיתים הקיימים והמועברים כתוצאה מהמיזוג. (זכויות העמיתים לא תיפגענה מעצם המיזוג ורציפות זכויות העמיתים תמשך כאילו לא חל כל שינוי).

בכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות לחברה המנהלת על-פי הפרטים שלהלן:

כתובת דוא”ל לפניות:  gml-handesaim@fibi.co.il
טלפון:  03-7006080  פקס:  03-5155936
  ‘צור קשר’ באמצעות אתר אינטרנט:    https://www.gemel-handesaim.co.il/

בכבוד רב ובברכה,
הנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בע”מ


 

01.01.2020

הודעה על השלמת הליך העברת ניהול קופות גמל שובל

אנו שמחים לבשר, כי קופת גמל שובל עברה ביום 01.01.2020 לניהולה של הנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בע”מ.

מספרי חשבונות עמיתי קופת גמל שובל נשארו ללא שינוי.
זכויות העמיתים בקופת הגמל שובל נשארו ללא שינוי.

לכל עמית שמורה הזכות, בכפוף לכל דין, להעביר את כספיו בקופת הגמל לכל קופת גמל אחרת.

הקופה המועברת: קופת גמל שובל מס’ מס הכנסה 130.
החברה המעבירה: שובל – חברה לניהול קופת גמל ענפית בע”מ  ח.פ. 520042319
החברה הקולטת: הנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בע”מ  ח.פ. 520042607

החברה הקולטת רשאית לשנות את תקנון הקופה, בכפוף להוראות הדין.

פרטים על החברה הקולטת:

כתובת אתר אינטרנט:  www.gemel-handesaim.co.il/

כתובת דוא”ל לפניות עמיתים:  gml-handesaim@fibi.co.il או באמצעות עמוד “צור קשר” https://www.gemel-handesaim.co.il/contact/

טלפון לפניות עמיתים :  03-7706080

פניות מעסיקים : באמצעות טלפון 03-5155422, או עמוד “צור קשר” למעסיקים https://www.gemel-handesaim.co.il/contact-employer/

פקס: 03-5155936

חדש – הלוואות אטרקטיביות – לחץ כאן

משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה – לחץ כאן

בדיקת זכאות מוטב לכספי נפטר – לחץ כאן

הכל עניין של שירות !

לתיאום פגישות
ניתן להתקשר ל – חן שליט
מספר טלפון נייד 050-8028200
כתובת מייל :  sherut@kupa-tech.co.il

לפגישה אישית ללא תשלום להכרת ובחינת התיק הפנסיוני שלך לחברי הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בלבד – לחץ כאן

 

 

בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות למוקד הטלפוני בטלפון 03-7706080

שעות פעילות המוקד:

ימים א’-ה’: 8:00-17:00

יום ו’, ערבי חג וימי חול המועד: 8:00-12:00

במקרים של עומס המוקד, ניתן להפעיל שירות Call Back ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם.

 

ממשיכים בהצלחה בשבילך!

היום ניתן לרכז ולהפקיד את כל קופות הגמל לתגמולים ופיצויים בבית אחד – שלך!

נזכיר שניוד כספים בין קופות הוא ללא עלות או קנס, ותק הכספים המועברים נשמר, על כן ניתן לאחד את כל חשבונות הגמל והפיצויים בקופות הגמל להנדסאים וטכנאים וליהנות באופן מיידי מיתרונות הקופה!

התקשר עכשיו ובדוק שאכן כל זכויותייך הפנסיוניות* נהנות מההטבות להנדסאים וטכנאים:

 

03-7653143

*קרן פנסיה חדשה, קופת גמל לפיצויים קופת גמל שכיר, קופת גמל עצמאית, קרן השתלמות

בזמן שכולם מדברים בסיסמאות אצלנו המספרים מדברים !

0.31% – שיעור דמי הניהול לשנת 2017 – הוכחה ליעילות ולרווחיות לעמיתים נטו!

3: מנגנון ניהול השקעות ייחודי המפצל את התיק בין שלושה מנהלי ההשקעות המובילים בשוק ההון – מביא לתשואה איכותית ברמות סיכון מוגדרות. שלושת מנהלי התיקים נכון להיום: מיטב דש, מגדל ואקסלנס.

8: שמונה דירקטורים המורכבים מנציגי עובדים ונציגים חיצוניים המפעילים מנגנון פיקוח ושליטה על ידי אנשי מקצוע ודירקטורים חיצוניים הפועלים לפיקוח על ניהול ההשקעות, תפעול המערכות ואיכות שירות לטובת העמיתים.

3: מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות, המותאמים לגיל העמיתים ולבחירתם: מסלול הנדסאים גמל לבני 50 ומטה (9953)- מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם אינו עולה על 50.

מסלול הנדסאים גמל לבני 50-60 (9954) – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם לפחות 50 ואינו עולה על 60.

מסלול הנדסאים גמל לבני 60 ומעלה (9955) – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם לפחות 60.

למידע נוסף בנושא, אופן ההצטרפות למסלולים אלו “ושאלות נפוצות ותשובות בנושא” קרא כאן

דיווחים שנתיים ורבעוניים לעמיתים – דוחות מקוונים

משנת 2015 נכנסו לתוקף שינויים בהסדרי הדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים על פי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

עיקרי השינויים באופן הדיווח:

החל מהדוח השנתי בגין שנת 2014, חברה מנהלת של קופת גמל או קרן השתלמות תציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה, דוח שנתי מקוצר ובנוסף דוח שנתי מפורט. הדוח השנתי המפורט יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד של העמית ולא ישלח בדואר לכתובתו.

בנוסף, מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, יוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית, דוח רבעוני. גם דוח זה לא ישלח יותר בדואר לכתובת העמית אלא יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד.

מבזקים