27/04/2021 18:27:40

הנדסאים וטכנאים חברה לניהול קופות גמל בע”מ

לקוח יקר,

עקב תהליכים לשיפור השירות, מוקד שירות הלקוחות יפעל ביום שני ה-19/04/2021 בין השעות  08:00-15:00.
פעילות המוקד תתחדש מחר 20/04/2021 בשעה 08:00.

הודעה חשובה

אנו שמחים לבשר לכם, כי בהתאם להחלטת הנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בע”מ, החל מיום 1.1.2021 יועבר התפעול של קופת גמל הנדסאים, קופת גמל שדות וקופת גמל שובל (להלן: “הקופות“), מהבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ – למלם גמל ופנסיה בע”מ. באותו מועד גם ימוזגו הקופות לקופת גמל אחת (קופת גמל הנדסאים).

זכויות עמיתי  הקופות ישמרו ללא כל שינוי ויועברו באופן אוטומטי למערכת התפעול במלם, לרבות סוג הקופה, הוותק, פרטי העמית ופרטי המוטבים בחשבון העמית.

העברת התפעול אינה מצריכה פעולה כלשהי מצד העמיתים.

עקב העברת התפעול יוחלפו מספרי חשבונות העמיתים. 

עד ליום 20.2.2021 ניתן להמשיך לקבל מידע אישי בחשבון המקוון באתר האינטרנט של החברה עם שם המשתמש והסיסמה הקיימים.

עמיתים שאין ברשותם קוד משתמש וסיסמה – יוכלו לקבל קוד משתמש וסיסמה עד ליום 31.12.2020.

עמית המעוניין להצטרף לשירות חשבון אישי מקוון מוזמן להיכנס החל מיום 19.1.2021 ללשונית “חשבון אישי מקוון” באתר החברה ולפעול על-פי ההנחיות. (בתקופה שבין 01.01.2021 ועד וכולל 18.01.2021 לא ניתן יהיה להצטרף לשירות).

לתשומת ליבך, בקשות תקינות למשיכת כספים/ העברה בין מסלולים, אשר תתקבלנה עד ליום 27.12.2020 תבוצענה עד לסוף דצמבר 2020.

בקשות תקינות להעברת כספים מקופה אחרת לקופה, אשר תתקבלנה עד ליום 15.12.2020 תטופלנה עד סוף דצמבר 2020.

בקשות תקינות להעברת כספים מהקופה לקופה אחרת שתתקבלנה עד ליום 24.12.2020 תבוצענה עד סוף דצמבר 2020.

בקשות כאמור שתתקבלנה לאחר המועדים המפורטים לעיל תטופלנה החל מיום 19.1.2021.

החל מינואר 2021 יעודכנו פרטי מוקד שירות הלקוחות לעמיתי ההקופה ולמעסיקים המעבירים כספים לקופה.

פרטי המוקד המעודכנים יופיעו באתר החברה החל מיום 1.1.2021.


הודעה על השלמת מיזוג קופות

הנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בעמ (להלן: “החברה“) מתכבדת להודיעכם כי ביום 1 בינואר 2021 הושלם מיזוג קופת גמל שדות (מס’ מס הכנסה 160)וקופת גמל שובל (מס’ מס הכנסה 130) (להלן: הקופות המתמזגות“) עם קופת גמל הנדסאים (מס’ מס הכנסה 157) (להלן: “הקופה הממזגת“).

מטרת המיזוג – ייעול עבודת החברה וחיסכון בהוצאות לטובת עמיתי הקופות.

שם הקופה הממוזגת לאחר המיזוג: קופת גמל הנדסאים.

מסלולי ההשקעה מוזגו באופן הבא:

מסלול שדות לבני 50 ומטה מוזג לתוך מסלול הנדסאים לבני 50 ומטה.

מסלול שדות לבני 50 עד 60 מוזג לתוך מסלול הנדסאים לבני 50 עד 60.

מסלול שדות לבני 60 ומעלה מוזג לתוך מסלול הנדסאים לבני 60 ומעלה.

מסלול שובל לבני 50 ומטה מוזג לתוך מסלול הנדסאים לבני 50 ומטה.

מסלול שובל לבני 50 עד 60 מוזג לתוך מסלול הנדסאים לבני 50 עד 60.

מסלול שובל – קופת גמל ענפית (מסלול כללי) מוזג לתוך מסלול הנדסאים לבני 50 עד 60.

מסלול שובל לבני 60 ומעלה מוזג לתוך מסלול הנדסאים לבני 60 ומעלה.

תרשים מבנה החברה לאחר המיזוג:

זכויות ותנאי העמיתים בקופת גמל שדות, בקופת גמל שובל ובקופת גמל הנדסאים נשמרו ולא חלה בהן פגיעה בשל המיזוג.

כל עמית יהיה רשאי להעביר את כספיו, כולם או חלקם, לכל מסלול אחר בקופת גמל הנדסאים (הקופה הממוזגת) או לכל קופת גמל אחרת, והכל בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.


חדש – הלוואות אטרקטיביות – לחץ כאן

משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה – לחץ כאן

בדיקת זכאות מוטב לכספי נפטר – לחץ כאן

הכל עניין של שירות !

לתיאום פגישות
ניתן להתקשר ל – חן שליט
מספר טלפון נייד 050-8028200
כתובת מייל :  sherut@kupa-tech.co.il

לפגישה אישית ללא תשלום להכרת ובחינת התיק הפנסיוני שלך לחברי הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בלבד – לחץ כאן

בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות למוקד הטלפוני בטלפון 03-5651090

שעות פעילות המוקד:

ימים א’-ה’: 8:00-16:30

במקרים של עומס המוקד, ניתן להפעיל שירות Call Back ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם.

ממשיכים בהצלחה בשבילך!

היום ניתן לרכז ולהפקיד את כל קופות הגמל לתגמולים ופיצויים בבית אחד – שלך!

נזכיר שניוד כספים בין קופות הוא ללא עלות או קנס, ותק הכספים המועברים נשמר, על כן ניתן לאחד את כל חשבונות הגמל והפיצויים בקופות הגמל להנדסאים וטכנאים וליהנות באופן מיידי מיתרונות הקופה!

התקשר עכשיו ובדוק שאכן כל זכויותייך הפנסיוניות* נהנות מההטבות להנדסאים וטכנאים:

050-8028200

*קרן פנסיה חדשה, קופת גמל לפיצויים קופת גמל שכיר, קופת גמל עצמאית, קרן השתלמות

בזמן שכולם מדברים בסיסמאות אצלנו המספרים מדברים !

0.31% – שיעור דמי הניהול לשנת 2017 – הוכחה ליעילות ולרווחיות לעמיתים נטו!

3: מנגנון ניהול השקעות ייחודי המפצל את התיק בין ארבעה מנהלי ההשקעות המובילים בשוק ההון – מביא לתשואה איכותית ברמות סיכון מוגדרות. ארבעת מנהלי התיקים נכון להיום: אלטשולר שחם, ילין לפידות, מיטב דש, מגדל.

8: עשרה דירקטורים המורכבים מנציגי עובדים ונציגים חיצוניים המפעילים מנגנון פיקוח ושליטה על ידי אנשי מקצוע ודירקטורים חיצוניים הפועלים לפיקוח על ניהול ההשקעות, תפעול המערכות ואיכות שירות לטובת העמיתים.

3: מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות, המותאמים לגיל העמיתים ולבחירתם: מסלול הנדסאים גמל לבני 50 ומטה (9953)- מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם אינו עולה על 50.

מסלול הנדסאים גמל לבני 50-60 (9954) – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם לפחות 50 ואינו עולה על 60.

מסלול הנדסאים גמל לבני 60 ומעלה (9955) – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם לפחות 60.

למידע נוסף בנושא, אופן ההצטרפות למסלולים אלו “ושאלות נפוצות ותשובות בנושא” קרא כאן

דיווחים שנתיים ורבעוניים לעמיתים – דוחות מקוונים

משנת 2015 נכנסו לתוקף שינויים בהסדרי הדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים על פי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

עיקרי השינויים באופן הדיווח:

החל מהדוח השנתי בגין שנת 2014, חברה מנהלת של קופת גמל או קרן השתלמות תציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה, דוח שנתי מקוצר ובנוסף דוח שנתי מפורט. הדוח השנתי המפורט יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד של העמית ולא ישלח בדואר לכתובתו.

בנוסף, מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, יוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית, דוח רבעוני. גם דוח זה לא ישלח יותר בדואר לכתובת העמית אלא יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד.

מבזקים