16/11/2020 14:43:27

הנדסאים וטכנאים חברה לניהול קופות גמל בע”מ

הודעה על מיזוג קופות גמל

הרינו מתכבדים להודיעכם, כי בכוונת הנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בעמ (להלן: “החברה“) למזג את קופת גמל שדות (מס’ מס הכנסה 160) וקופת גמל שובל (מס’ מס הכנסה 130) (להלן: הקופות המתמזגות“) עם קופת גמל הנדסאים (מס’ מס הכנסה 157) (להלן: “הקופה הממזגת“).

המיזוג האמור יבוצע בהתאם לאישור הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.

החברה מנהלת כיום שלוש קופות גמל ענפיות לחיסכון.

מיזוג שלוש הקופות לקופה אחת יביא לייעול עבודת החברה ולחיסכון בהוצאות.

מועד מתוכנן לביצוע המיזוג הוא 1.1.2021.

שם הקופה הממוזגת לאחר המיזוג צפוי להיות: קופת גמל הנדסאים.

מסלולי ההשקעה ימוזגו באופן הבא:

מסלול שדות לבני 50 ומטה ימוזג לתוך מסלול הנדסאים לבני 50 ומטה

מסלול שדות לבני 50 עד 60 ימוזג לתוך מסלול הנדסאים לבני 50 עד 60*

מסלול שדות לבני 60 ומעלה ימוזג לתוך מסלול הנדסאים לבני 60 ומעלה.

לא יחול שינוי במדיניות השקעות תקנונית של המסלולים המתמזגים.

* יחול שינוי במדיניות ההשקעות הצפויה כתוצאה מהמיזוג.

לפרטי המסלולים המתמזגים בקופת גמל שדות ומדיניות ההשקעות הצפויה לחץ כאן

מסלול שובל לבני 50 ומטה ימוזג לתוך מסלול הנדסאים לבני 50 ומטה

מסלול שובל לבני 50 עד 60 ימוזג לתוך מסלול הנדסאים לבני 50 עד 60*

מסלול שובל – קופת גמל ענפית (מסלול כללי) ימוזג לתוך מסלול הנדסאים לבני 50 – 60*

מסלול שובל לבני 60 ומעלה ימוזג לתוך מסלול הנדסאים לבני 60 ומעלה.

* יחול שינוי במדיניות ההשקעות הצפויה כתוצאה מהמיזוג.

לפרטי המסלולים המתמזגים בקופת גמל שובל ומדיניות ההשקעות הצפויה לחץ כאן

יובהר, כי יחול שינוי במדיניות ההשקעה התקנונית של מסלול שובל – קופת גמל ענפית (מסלול כללי) כתוצאה ממיזוגו לתוך מסלול הנדסאים 50 עד 60 (מעבר ממסלול השקעות כללי למסלול השקעות המותאם לעמיתים בגילאי 50 עד 60).

כל עמית יהיה רשאי להעביר את כספיו, כולם או חלקם, לכל מסלול אחר בקופה הממוזגת או לכל קופת גמל אחרת, והכל בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.

זכויות ותנאי העמיתים בכל הקופות (המתמזגות והממזגת) יישמרו ולא תחול בהן פגיעה בשל המיזוג.

תרשים עץ (מבנה החברה לפני ואחרי המיזוג) לחץ כאן

בכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות להנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בעמ :

בדואר לכתובת: מצדה 5, בני ברק 5126111

בדוא”ל לכתובת: Kupa-tech@kupa-tech.co.il

בכבוד רב ובברכה,

הנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בעמ


חדש – הלוואות אטרקטיביות – לחץ כאן

משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה – לחץ כאן

בדיקת זכאות מוטב לכספי נפטר – לחץ כאן

הכל עניין של שירות !

לתיאום פגישות
ניתן להתקשר ל – חן שליט
מספר טלפון נייד 050-8028200
כתובת מייל :  sherut@kupa-tech.co.il

לפגישה אישית ללא תשלום להכרת ובחינת התיק הפנסיוני שלך לחברי הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בלבד – לחץ כאן

בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות למוקד הטלפוני בטלפון 03-7706080

שעות פעילות המוקד:

ימים א’-ה’: 8:00-17:00

יום ו’, ערבי חג וימי חול המועד: 8:00-12:00

במקרים של עומס המוקד, ניתן להפעיל שירות Call Back ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם.

ממשיכים בהצלחה בשבילך!

היום ניתן לרכז ולהפקיד את כל קופות הגמל לתגמולים ופיצויים בבית אחד – שלך!

נזכיר שניוד כספים בין קופות הוא ללא עלות או קנס, ותק הכספים המועברים נשמר, על כן ניתן לאחד את כל חשבונות הגמל והפיצויים בקופות הגמל להנדסאים וטכנאים וליהנות באופן מיידי מיתרונות הקופה!

התקשר עכשיו ובדוק שאכן כל זכויותייך הפנסיוניות* נהנות מההטבות להנדסאים וטכנאים:

03-7653143

*קרן פנסיה חדשה, קופת גמל לפיצויים קופת גמל שכיר, קופת גמל עצמאית, קרן השתלמות

בזמן שכולם מדברים בסיסמאות אצלנו המספרים מדברים !

0.31% – שיעור דמי הניהול לשנת 2017 – הוכחה ליעילות ולרווחיות לעמיתים נטו!

3: מנגנון ניהול השקעות ייחודי המפצל את התיק בין שלושה מנהלי ההשקעות המובילים בשוק ההון – מביא לתשואה איכותית ברמות סיכון מוגדרות. שלושת מנהלי התיקים נכון להיום: מיטב דש, מגדל ואקסלנס.

8: שמונה דירקטורים המורכבים מנציגי עובדים ונציגים חיצוניים המפעילים מנגנון פיקוח ושליטה על ידי אנשי מקצוע ודירקטורים חיצוניים הפועלים לפיקוח על ניהול ההשקעות, תפעול המערכות ואיכות שירות לטובת העמיתים.

3: מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות, המותאמים לגיל העמיתים ולבחירתם: מסלול הנדסאים גמל לבני 50 ומטה (9953)- מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם אינו עולה על 50.

מסלול הנדסאים גמל לבני 50-60 (9954) – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם לפחות 50 ואינו עולה על 60.

מסלול הנדסאים גמל לבני 60 ומעלה (9955) – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם לפחות 60.

למידע נוסף בנושא, אופן ההצטרפות למסלולים אלו “ושאלות נפוצות ותשובות בנושא” קרא כאן

דיווחים שנתיים ורבעוניים לעמיתים – דוחות מקוונים

משנת 2015 נכנסו לתוקף שינויים בהסדרי הדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים על פי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

עיקרי השינויים באופן הדיווח:

החל מהדוח השנתי בגין שנת 2014, חברה מנהלת של קופת גמל או קרן השתלמות תציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה, דוח שנתי מקוצר ובנוסף דוח שנתי מפורט. הדוח השנתי המפורט יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד של העמית ולא ישלח בדואר לכתובתו.

בנוסף, מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, יוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית, דוח רבעוני. גם דוח זה לא ישלח יותר בדואר לכתובת העמית אלא יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד.

מבזקים