חדשות החברה

רשימת נושאים:


בזמן שכולם מדברים בסיסמאות אצלנו המספרים מדברים !

 0.44% ממוצע דמי ניהול בקופת גמל הנדסאים לשנת  2022, 0.43% ממוצע דמי ניהול בהנדסאים קופה להשקעה לשנת 2022 – הוכחה ליעילות ולרווחיות לעמיתים נטו !

מנגנון ניהול השקעות ייחודי המפצל את התיק בין  שני מנהלי ההשקעות המובילים בשוק ההון – מביא לתשואה איכותית ברמות סיכון מוגדרות. שני מנהלי התיקים נכון להיום: ילין לפידות, מיטב.
עשרה דירקטורים המורכבים מנציגי עובדים ונציגים חיצוניים המפעילים מנגנון פיקוח ושליטה על ידי אנשי מקצוע ודירקטורים חיצוניים הפועלים לפיקוח על ניהול ההשקעות, תפעול המערכות ואיכות שירות לטובת העמיתים.

מבזקים