חדשות החברה

רשימת נושאים:


בזמן שכולם מדברים בסיסמאות אצלנו המספרים מדברים !

0.42% –   שיעור דמי הניהול לשנת 2021 – הוכחה ליעילות ולרווחיות לעמיתים נטו !

מנגנון ניהול השקעות ייחודי המפצל את התיק בין  שלושה מנהלי ההשקעות המובילים בשוק ההון – מביא לתשואה איכותית ברמות סיכון מוגדרות. שלושת מנהלי התיקים נכון להיום: אלטשולר שחם, ילין לפידות, מיטב דש.
עשרה דירקטורים המורכבים מנציגי עובדים ונציגים חיצוניים המפעילים מנגנון פיקוח ושליטה על ידי אנשי מקצוע ודירקטורים חיצוניים הפועלים לפיקוח על ניהול ההשקעות, תפעול המערכות ואיכות שירות לטובת העמיתים.

מבזקים