חדשות החברה

רשימת נושאים:


בזמן שכולם מדברים בסיסמאות
אצלנו המספרים מדברים !

0.30% –   שיעור דמי הניהול לשנת 2015 – הוכחה ליעילות ולרווחיות לעמיתים נטו !

מנגנון ניהול השקעות ייחודי המפצל את התיק בין ארבעה מנהלי ההשקעות המובילים בשוק ההון – מביא לתשואה איכותית ברמות סיכון מוגדרות. ארבעת מנהלי התיקים נכון להיום: אלטשולר שחם, ילין לפידות, מיטב דש, מגדל.

עשרה דירקטורים המורכבים מנציגי עובדים ונציגים חיצוניים המפעילים מנגנון פיקוח ושליטה על ידי אנשי מקצוע ודירקטורים חיצוניים הפועלים לפיקוח על ניהול ההשקעות , תפעול המערכות ואיכות שירות לטובת העמיתים.

מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות לבחירת העמיתים בהתאם למאפייניהם האישיים:
מסלול הנדסאים גמל לבני 50 ומטה (9953) – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם אינו עולה על 50.
מסלול הנדסאים גמל לבני 50-60 (9954) – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם לפחות 50 ואינו עולה על 60.
מסלול הנדסאים גמל לבני 60 ומעלה (9955) – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם לפחות 60.

מבזקים