חדשות החברה

רשימת נושאים:


בזמן שכולם מדברים בסיסמאות
אצלנו המספרים מדברים !


0.30% –   שיעור דמי הניהול לשנת 2015 – הוכחה ליעילות ולרווחיות לעמיתים נטו !

3  :   מנגנון ניהול השקעות ייחודי המפצל את התיק בין שלושה מנהלי ההשקעות המובילים בשוק ההון – מביא לתשואה איכותית ברמות סיכון מוגדרות. שלושת מנהלי התיקים נכון להיום : מיטב דש, מגדל ואקסלנס.

7:  שבעה דירקטורים המורכבים מנציגי עובדים ונציגים חיצוניים המפעילים מנגנון פיקוח ושליטה על ידי אנשי מקצוע ודירקטורים חיצוניים הפועלים לפיקוח על ניהול ההשקעות , תפעול המערכות ואיכות שירות לטובת העמיתים.

3:  מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות לבחירת העמיתים בהתאם למאפייניהם האישיים:
מסלול הנדסאים גמל לבני 50 ומטה (9953) – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם אינו עולה על 50.
מסלול הנדסאים גמל לבני 50-60 (9954) – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם לפחות 50 ואינו עולה על 60.
מסלול הנדסאים גמל לבני 60 ומעלה (9955) – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם לפחות 60.

מבזקים