הגשת בקשה למשיכת כספים


  לבקשת משיכה חובה לצרף את המסמכים הבאים

  בקשה למשיכת כספים (חובה):

  אישור ניהול חשבון/צילום שיק (חובה):

  צילום ת.ז. (חובה):

  מסמכים נוספים

  לצורך משיכת כספי פיצויים:

  אישור פקיד שומה (טופס 160):

  לצורך משיכת כספי קיצבה (הפקדות מ- 2008)

  אישור פקיד שומה להיוון או קיצבה:

  לצורך משיכת כספי נפטר

  צו ירושה/צוואה+צו קיום צוואה:

  תעודת פטירה:

  אישור שארים (במידה וקיימים כספי פיצויים):

  מסמכים נוספים הרלוונטים לבקשה:

  ניתן להעביר קובץ בגודל של 2.5M לכל היותר

  מבזקים