טפסים להורדה – מסמכי העברה לקופת גמל

לצורך ביצוע העברת כספים לקופ”ג המנוהלת בבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ (להלן הקופה):

  • להדפיס את הטופס.
  • למלא את הטופס (פרטים אישיים וחלק ב’), לחתום ולצרף תצלום קריא של תעודת זהות.
  • במידה וההפקדות לזכות הקופה המועברת מבוצעת באמצעות תלוש משכורתך יש להסדיר עם המעסיק הפסקת הניכויים לקופה  המועברת והעברת הניכויים לזכות הקופה  המעבירה.
  • עמית שכיר יחתים גם את המעסיק על גבי המסמך (למעט עובדי מדינה).
  • ניתן להעביר את הטופס בצירוף צילום קריא של תעודת הזהות (או צילום דרכון לתושב חוץ) בכל אחת מהדרכים הבאות:

בדואר רגיל –  למחלקת העברות, מרטין גהל 7 פתח תקווה, מיקוד: 4951254, קומה 4 , שירות לקוחות קופות גמל

בפקס למס’: 03-9205309

מבזקים