מבנה החברה

אסיפה כללית:
26% הסתדרות העובדים הכללית החדשה – הסתדרות ההנדסאים והטכנאים

74% עמיתי הקופות המנוהלות ע”י החברה.

תרשים מבנה אחזקות:

(*) יתר זכויות מינוי הדירקטורים בידי האסיפה הכללית.

מנכ”ל:
עו”ד דביר כרמון.

חברי הדירקטוריון:
רון ויסברג – יו”ר, דן הורנשטיין, בלה רזניק – דח”צ, יעקב לוי, יצחק מירון, ברק סורני – דח”צ, אסתר אדמון, אורנה גלבשטיין

תכיפות התכנסות הדירקטוריון:
דירקטוריון הנדסאים וטכנאים –חברה לניהול קופות גמל בע”מ מתכנס ל-5  ישיבות בשנה ובנוסף, לפי הצורך.

חברי ועדת ההשקעות:
בלה רזניק – יו”ר דח”צ, ברק סורני – דח”צ, יצחק מירון.

תכיפות התכנסות ועדת השקעות:
ועדת השקעות של הנדסאים וטכנאים –חברה לניהול קופות גמל בע”מ, מתכנסת לפחות פעמיים בחודש ובנוסף, לפי הצורך.

חברי ועדת הביקורת: 
ברק סורני – יו”ר דח”צ, בלה רזניק – דח”צית, יצחק מירון.

תכיפות התכנסות ועדת ביקורת:
ועדת הביקורת של הנדסאים וטכנאים –חברה לניהול קופות גמל בע”מ, מתכנסת ל-5 ישיבות בשנה ובנוסף, לפי הצורך.

פניות הציבור:
ליאת גרוסגליק-אלדר, רו”ח.

יועמ”ש:
עו”ד גלית שלום קדוש – משרד עורכי דין שלום-קדוש.

מבקרת פנים:
ליאת גרוסגליק-אלדר, רו”ח.

מנהל כספים:
רו”ח דורון ארגוב.

מנהלי תיקים:
ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע”מ
מיטב השקעות מוסדיים בע”מ.

רו”ח מבקר:
רו”ח יוסי גרדי – גולדברג פרושן ושות’ רואי חשבון.

מתאם השקעות:
דני דורין.

מנהל סיכונים:
דרור יעקובסון.

ממונה אכיפה:
בת-שבע קריסטל, רו”ח

מבזקים