שירות לקוחות – קבלת דיווח שוטף אודות קליטת הפקדות

בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2017-9-19 שפורסם בתאריך 8/11/2017 וחוזר 2019-9-1, “אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל”, ניתן לקבל דיווח חודשי שוטף אודות קליטת הפקדות ממעסיקך.
כדי לקבל דיווח זה באפשרותך לפנות כאן באתר, באמצעות עמוד “צור קשר” ולרשום בנושא הפנייה:
“בקשה לקבלת דיווח שוטף אודות קליטת הפקדות מהמעסיק”.

יש לצרף לפנייה צילום תעודת זהות.

ברירת המחדל לדווח אודות קליטת ההפקדות הינה משלוח הודעה לטלפון הנייד שלך.

אם הנך מעדיף כחלופה לקבל את הדיווח באמצעות הדוא”ל יש לציין זאת.

לעדכון מספר טלפון נייד או כתובת דוא”ל עלייך למלא טופס לעדכון פרטים אשר נמצא כאן באתר מסמכי עדכון פרטים אישיים
ולהעביר אותו אל החברה באמצעות עמוד “צור קשר”.

מבזקים