שירות לקוחות – ממשק אינטרנטי

ממשק אינטרנטי לאיתור כספים

ממשק אינטרנטי מרכזי

אגף שוק ההון במשרד האוצר, הקים ממשק אינטרנטי מרכזי, אשר מאפשר לכל עמית ו/או מוטב של עמית שנפטר, לאתר בקלות ובמהירות חשבונות שקיימים על שמו בגופים מוסדיים בארץ (קופות גמל/ קרנות השתלמות/ פנסיה/ ביטוח מנהלים וכו’).
לכניסה לממשק לחץ כאן

הסרת פרטי עמית מהממשק האינטרנטי

עמית שאינו מעוניין כי הקופה תשלח לממשק האינטרנטי מידע על חשבונותיו בקופה/בקופות המנוהלות ע”י החברה, מתבקש לחתום על טופס בקשה להסרה מהממשק ולשלוח את הטופס, בצירוף צילום תעודת זהות בהתאם להנחיות המפורטות על-גבי טופס הבקשה.

החברה תפסיק להעביר פרטים לממשק האינטרנטי, בתום שבועיים מיום קבלת הבקשה להסרה מהממשק או החל מיום העברת המידע הסמוך למועד קבלת הבקשה להסרה מהממשק – לפי המאוחר.

פניות עמיתים ומוטבים בנושא הממשק האינטרנטי

לשאלות ו/או קבלת טפסים ניתן לפנות למשרדי החברה:
טלפון: 03-7653182
דוא”ל: office@kupa-tech.co.il

במקרה של תלונה ניתן לפנות לאחראית על פניות ציבור ממשק אינטרנטי:
עו”ד יפית שלמה
טלפון:  03-7653182
פקס: 03-6492726
בדוא”ל:    kupa-tech@kupa-tech.co.il
רח’ מצדה 5, בני-ברק 5126111 (במשרדי חברת הנדסאים גמל).

מבזקים