העברת זכויות שלא במזומן

בשנת 2023 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מהקופות המנוהלות ע”י החברה.
בשנת 2022 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מהקופות המנוהלות ע”י החברה.
בשנת 2021 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מהקופות המנוהלות ע”י החברה.
בשנת 2020 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מהקופות המנוהלות ע”י החברה.
בשנת 2019 לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מהקופות המנוהלות ע”י החברה.

מבזקים