טפסים להורדה – בקשה להעברת כספים בין מסלולים

לצורך ביצוע העברה בין מסלולים באותה קופה, על העמית/ה למלא טופס בקשה להעברת כספים ממסלול למסלול.

על העמית/ה לצרף לטופס הבקשה צילום ת.ז. (או צילום דרכון אם מדובר בתושב/ת חוץ).
עמיתים בעלי מספר חשבונות המעוניינים להעביר כספים בין מסלולים ביותר מחשבון אחד ימלאו טופס בקשה נפרד עבור כל חשבון.
ככול שקיים רכיב פיצויים נדרש אישור המעסיק לצורך העברת כספי הפיצויים למסלול שאינו המסלול הכללי.

ניתן להעביר את הטופס בצירוף צילום קריא של תעודת הזהות (או צילום דרכון לתושב חוץ) בכל אחת מהדרכים הבאות:

בדואר למדור תשלומים מרטין גהל 7 פתח תקווה, מיקוד: 4951254, קומה 4 , שירות לקוחות קופות גמל
בדואר אלקטרוני לכתובת הדוא”ל  Havbenmaslulkg@fibi.co.il (בימי עסקים  א’ – ה’  בין השעות 08:30 – 14:30)
בפקס למס’: 03-5155489 (בימי עסקים א’ עד ה’ בין השעות 08:30 – 14:30)
טלפון לבירורים: 03-5651090 (בימים א’ – ה’ בין השעות 08:00 –17:00)

העברת הכספים ממסלול למסלול תיעשה בתוך 3 ימי עסקים, בכפוף להסדר התחיקתי.

“ימי עסקים” הם ימים א’-ה’ ללא ערבי מועדי ישראל, מועדי ישראל וימי שבתון.

מבזקים