טפסים להורדה – מסמכי הצטרפות

להדפיס את הטופס.

  • למלא את הטופס, לחתום ולצרף תצלום קריא של תעודת זהות.
  • לצורך מתן הוראת מינוי מוטבים או לצורך ביצוע שינוי בהוראת מינוי מוטבים קיימת, על העמית/ה למלא את טופס ההוראה לקביעת מוטבים.
    על העמית/ה לצרף לטופס צילום ת.ז. (או צילום דרכון אם מדובר בתושב/ת חוץ).
  • ניתן להעביר את הטופס בצירוף צילום קריא של תעודת הזהות (או צילום דרכון לתושב חוץ) בכל אחת מהדרכים הבאות:

בדואר רגיל – מחלקת קופות גמל, מרטין גהל 7 פתח תקווה, מיקוד: 4951254, קומה 4 , שירות לקוחות קופות גמל
בפקס למס’:03-6815005
בדואר אלקטרוני לכתובת הדוא”ל pratim@malam-lts.com

מבזקים