רשימת נכסים רבעונית מאוחדת

2024

2023

דו”ח נכסים רבעוני (12/23) מצרפי (31/03/24)

דו”ח נכסים רבעוני (09/23) מצרפי (26/11/23)

דו”ח נכסים רבעוני (06/23) מצרפי (03/09/23)

דו”ח נכסים רבעוני (03/23) מצרפי (21/05/23)

2022

דו”ח נכסים רבעוני (12/22) מצרפי (31/03/23)

דו”ח נכסים רבעוני (09/22) מצרפי (23/11/22)

דו”ח נכסים רבעוני (06/22) מצרפי ((31/08/22)

דו”ח נכסים רבעוני (03/22) מצרפי (24/05/22)

2021

דו”ח נכסים רבעוני (12/21) מצרפי (29/03/22)

דו”ח נכסים רבעוני (09/21) מצרפי (01/12/21)

דו”ח נכסים רבעוני (06/21) מצרפי (08/09/21)

דו”ח נכסים רבעוני (03/21) מצרפי (06/06/21)

2020

דו”ח נכסים רבעוני (12/20) מצרפי (26/03/21)

דו”ח נכסים רבעוני (09/20) מצרפי (30/11/20)

דו”ח נכסים רבעוני (06/20) מצרפי (07/09/20)

דו”ח נכסים רבעוני (03/20) מצרפי (31/05/20)

2019

דו”ח נכסים רבעוני (12/19) מצרפי (31/03/20)

דו”ח נכסים רבעוני (09/19) מצרפי (29/11/19)

דו”ח נכסים רבעוני (06/19) מצרפי (14/08/19)

דו”ח נכסים רבעוני (03/19) מצרפי (02/06/19)

2018

דו”ח נכסים רבעוני (12/18) מצרפי (01/04/19)

דו”ח נכסים רבעוני (09/18) מצרפי (30/11/18)

דו”ח נכסים רבעוני (06/18) מצרפי (26/08/18)

דו”ח נכסים רבעוני (03/18) מצרפי (29/05/18)

2017

דו”ח נכסים רבעוני (12/17) מצרפי (29/03/18)

מבזקים