מדיניות השקעות צפויה – קופג הנדסאים

2024

2023

2022

2021

2020

2019

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2019 – מסלול הנדסאים גמל לבני 50 עד 60

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2019 – מסלול הנדסאים גמל לבני 60 ומעלה

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2019 – מסלול הנדסאים גמל עד גיל 50

2018

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2018 – מסלול הנדסאים גמל לבני 50 עד 60

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2018 – מסלול הנדסאים גמל לבני 60 ומעלה

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2018 – מסלול הנדסאים גמל עד גיל 50

2017

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2017 – מסלול הנדסאים גמל לבני 50 עד 60

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2017 – מסלול הנדסאים גמל לבני 60 ומעלה

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2017 – מסלול הנדסאים גמל עד גיל 50

2016

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2016 – מסלול הנדסאים גמל לבני 50 עד 60

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2016 – מסלול הנדסאים גמל לבני 60 ומעלה

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2016 – מסלול הנדסאים גמל עד גיל 50

2015

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2015 – מסלול כללי

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2015- מסלול אג”ח

מבזקים