צדדים קשורים הנדסאים

12/2023 – קופת גמל הנדסאים : דיווח שנתי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/12/23

12/2022 – קופת גמל הנדסאים : דיווח שנתי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/12/22

12/2021 – קופת גמל הנדסאים : דיווח שנתי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/12/21

12/2020 – קופת גמל הנדסאים : דיווח שנתי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/12/20

12/2019 – קופת גמל הנדסאים : דיווח שנתי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/12/19

12/2018 – קופת גמל הנדסאים : דיווח שנתי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/12/18

12/2017: דיווח שנתי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/12/17

12/2016: דיווח שנתי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/12/16

09/2016: דיווח רבעוני יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 30/09/16

06/2016: דיווח רבעוני יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 30/06/16

03/2016: דיווח רבעוני יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/03/16

12/2015: דיווח שנתי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/12/15

09/2015: דיווח רבעוני יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 30/09/15

06/2015: דיווח רבעוני יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 30/06/15

03/2015: דיווח רבעוני יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/03/15

12/2014: דיווח שנתי יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/12/14

09/2014: דיווח רבעוני יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 30/09/14

06/2014: דיווח רבעוני יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 30/06/14

03/2014: דיווח רבעוני יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/03/14

12/2013: במהלך הרבעון 4 2013 לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים.

09/2013: במהלך הרבעון 3 2013 לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים.

06/2013: דיווח רבעוני יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 30/06/13

03/2013: דיווח רבעוני יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/03/13

12/2012: דיווח רבעוני יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/12/12

09/2012: במהלך הרבעון 3 2012 לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים.

06/2012: במהלך הרבעון 2 2012 לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים.

03/2012: במהלך הרבעון 1 2012 לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים.

12/2011: במהלך הרבעון הרביעי לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים.

09/2011: במהלך הרבעון השלישי לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים.

06/2011: במהלך הרבעון השני לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים.

03/2011: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים.

12/2010: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים.

09/2010: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים.

06/2010: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים.

03/2010: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים.

12/2009: במהלך הרבעון לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים.

מבזקים