רשימת נכסים רבעונית שדות

רשימת נכסים ל-31/12/20

קופת גמל שדות

דו”ח נכסים רבעוני (12/20) מסלול 50 ומטה (26/03/21)

דו”ח נכסים רבעוני (12/20) מסלול 50-60 (26/03/21)

דו”ח נכסים רבעוני (12/20) מסלול 60 ומעלה (26/03/21)

רשימת נכסים ל-30/09/20

קופת גמל שדות

דו”ח נכסים רבעוני (09/20) מסלול 50 ומטה (30/11/20)

דו”ח נכסים רבעוני (09/20) מסלול 50-60 (30/11/20)

דו”ח נכסים רבעוני (09/20) מסלול 60 ומעלה (30/11/20)


רשימת נכסים ל-30/06/20

קופת גמל שדות

דו”ח נכסים רבעוני (06/20) מסלול 50 ומטה (07/09/20)

דו”ח נכסים רבעוני (06/20) מסלול 50-60 (07/09/20)

דו”ח נכסים רבעוני (06/20) מסלול 60 ומעלה (07/09/20)


רשימת נכסים ל-31/03/20

קופת גמל שדות

דו”ח נכסים רבעוני (03/20) מסלול 50 ומטה (31/05/20)

דו”ח נכסים רבעוני (03/20) מסלול 50-60 (31/05/20)

דו”ח נכסים רבעוני (03/20) מסלול 60 ומעלה (31/05/20)


רשימת נכסים ל-31/12/19

קופת גמל שדות

דו”ח נכסים רבעוני (12/19) מסלול 50 ומטה (31/03/20)

דו”ח נכסים רבעוני (12/19) מסלול 50-60 (31/03/20)

דו”ח נכסים רבעוני (12/19) מסלול 60 ומעלה (31/03/20)


רשימת נכסים ל-30/09/19

קופת גמל שדות

דו”ח נכסים רבעוני (09/19) מסלול 50 ומטה (29/11/19)

דו”ח נכסים רבעוני (09/19) מסלול 50-60 (29/11/19)

דו”ח נכסים רבעוני (09/19) מסלול 60 ומעלה (29/11/19)


רשימת נכסים ל-30/06/19

קופת גמל שדות

דו”ח נכסים רבעוני (06/19) מסלול 50 ומטה (14/08/19)

דו”ח נכסים רבעוני (06/19) מסלול 50-60 (14/08/19)

דו”ח נכסים רבעוני (06/19) מסלול 60 ומעלה (14/08/19)


רשימת נכסים ל-31/03/19

קופת גמל שדות

דו”ח נכסים רבעוני (03/19) מסלול 50 ומטה (02/06/19)

דו”ח נכסים רבעוני (03/19) מסלול 50-60 (02/06/19)

דו”ח נכסים רבעוני (03/19) מסלול 60 ומעלה (02/06/19)

מבזקים