התפלגות השקעות שדות

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול עד 50  08.2020

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 50-60 08.2020

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 60 ומעלה 08.2020

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול עד 50  07.2020

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 50-60 07.2020

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 60 ומעלה 07.2020

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול עד 50  06.2020

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 50-60 06.2020

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 60 ומעלה 06.2020

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול עד 50  05.2020

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 50-60 05.2020

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 60 ומעלה 05.2020

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול עד 50  04.2020

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 50-60 04.2020

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 60 ומעלה 04.2020

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול עד 50  03.2020

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 50-60 03.2020

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 60 ומעלה 03.2020

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול עד 50  02.2020

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 50-60 02.2020

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 60 ומעלה 02.2020

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול עד 50  01.2020

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 50-60 01.2020

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 60 ומעלה 01.2020 

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול עד 50  12.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 50-60 12.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 60 ומעלה 12.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול עד 50  11.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 50-60 11.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 60 ומעלה 11.2019

מבזקים