הוצאות ישירות בעד ניהול ההשקעות הנדסאים

קופת גמל הנדסאים – דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 12/2019

קופת גמל הנדסאים – דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 12/2018

דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 12/2017

דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 12/2016

דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 06/2016

דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 12/2015

דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 06/2015


דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 12/2014

מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2014

מסלול אגח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2014

דיווח מצרפי לשני המסלולים דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2014


מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2013

מסלול אגח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2013

דיווח מצרפי לשני המסלולים דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2013


מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2013

מסלול אגח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2013

דיווח מצרפי לשני המסלולים דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2013


מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2012

מסלול אגח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2012

דיווח מצרפי לשני המסלולים דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2012


מבזקים