העברת זכויות עמיתים הנדסאים

עקרונות להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן

לשנת 2021 – רבעון 4 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל הנדסאים

לשנת 2021 – רבעון 3 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל הנדסאים

לשנת 2021 – רבעון 2 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל הנדסאים

לשנת 2021 – רבעון 1 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל הנדסאים

לשנת 2020 – רבעון 4 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל הנדסאים
לשנת 2020 – רבעון 4 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל שדות
לשנת 2020 – רבעון 4 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל שובל

לשנת 2020 – רבעון 3 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל הנדסאים
לשנת 2020 – רבעון 3 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל שדות
לשנת 2020 – רבעון 3 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל שובל

לשנת 2020 – רבעון 2 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל הנדסאים
לשנת 2020 – רבעון 2 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל שדות
לשנת 2020 – רבעון 2 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל שובל

לשנת 2020 – רבעון 1 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל הנדסאים
לשנת 2020 – רבעון 1 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל שדות
לשנת 2020 – רבעון 1 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל שובל

לשנת 2019 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל הנדסאים
לשנת 2019 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל שדות

מבזקים