תקנונים – תקנון קופת גמל שדות

קופת גמל שדות מוזגה ביום 1.1.2021 עם קופת גמל הנדסאים.

שם הקופה הממוזגת: ‘קופת גמל הנדסאים’.

תקנון קופת גמל שדות – מהדורה עדכנית ליום 1.1.2019

פירוט השינויים – תקנון מהדורה עדכנית ליום 1.1.2019

תקנון קופת גמל שדות – מהדורה עדכנית ליום 01.01.2016
פירוט השינויים – תקנון מהדורה עדכנית ליום 01.01.2016

תקנון הקופה – נוסח מעודכן – נכון ליום 01.01.2009
* פירוט השינויים שהוכנסו בתקנון הקופה – מהדורה עדכנית ליום 01.01.2009

תקנון הקופה – נוסח ישן (מיום 30.08.2007)
* פירוט השינויים שהוכנסו בתקנון הקופה מיום 30.08.2007

תקנון הקופה – (נוסח ישן לפני 30.08.2007)

מבזקים