רשימת נכסים רבעונית הנדסאים להשקעה

רשימת נכסים ל-31/12/23

קופת גמל הנדסאים להשקעה

רשימת נכסים ל-30/09/23

קופת גמל הנדסאים להשקעה

רשימת נכסים ל-30/06/23

קופת גמל הנדסאים להשקעה

רשימת נכסים ל-31/03/23

קופת גמל הנדסאים להשקעה

מבזקים