רשימת נכסים רבעונית שובל

רשימת נכסים ל-30/09/20

קופת גמל שובל

דו”ח נכסים רבעוני (12/20) מסלול כללי (26/03/21)

דו”ח נכסים רבעוני (12/20) מסלול 50 ומטה (26/03/21)

דו”ח נכסים רבעוני (12/20) מסלול 50-60 (26/03/21)

דו”ח נכסים רבעוני (12/20) מסלול 60 ומעלה (26/03/21)


רשימת נכסים ל-30/09/20

קופת גמל שובל

דו”ח נכסים רבעוני (09/20) מסלול כללי (30/11/20)

דו”ח נכסים רבעוני (09/20) מסלול 50 ומטה (30/11/20)

דו”ח נכסים רבעוני (09/20) מסלול 50-60 (30/11/20)

דו”ח נכסים רבעוני (09/20) מסלול 60 ומעלה (30/11/20)


רשימת נכסים ל-30/06/20

קופת גמל שובל

דו”ח נכסים רבעוני (06/20) מסלול כללי (07/09/20)

דו”ח נכסים רבעוני (06/20) מסלול 50 ומטה (07/09/20)

דו”ח נכסים רבעוני (06/20) מסלול 50-60 (07/09/20)

דו”ח נכסים רבעוני (06/20) מסלול 60 ומעלה (07/09/20)


רשימת נכסים ל-31/03/20

קופת גמל שובל

דו”ח נכסים רבעוני (03/20) מסלול כללי (31/05/20)

דו”ח נכסים רבעוני (03/20) מסלול 50 ומטה (31/05/20)

דו”ח נכסים רבעוני (03/20) מסלול 50-60 (31/05/20)

דו”ח נכסים רבעוני (03/20) מסלול 60 ומעלה (31/05/20)

מבזקים