רשימת נכסים רבעונית הנדסאים

רשימת נכסים ל-31/12/23

קופת גמל הנדסאים

רשימת נכסים ל-30/09/23

קופת גמל הנדסאים

רשימת נכסים ל-30/06/23

קופת גמל הנדסאים

רשימת נכסים ל-31/03/23

קופת גמל הנדסאים

רשימת נכסים ל-31/12/22

קופת גמל הנדסאים

רשימת נכסים ל-30/09/22

קופת גמל הנדסאים

דו”ח נכסים רבעוני (09/22) מסלול 50 ומטה (23/11/22)

דו”ח נכסים רבעוני (09/22) מסלול 50-60 (23/11/22)

דו”ח נכסים רבעוני (09.22) מסלול 60 ומעלה (23/11/22)

רשימת נכסים ל-30/06/22

קופת גמל הנדסאים

דו”ח נכסים רבעוני (06/22) מסלול 50 ומטה (31/08/22)

דו”ח נכסים רבעוני (06/22) מסלול 50-60 ((31/08/22)

דו”ח נכסים רבעוני (06.22) מסלול 60 ומעלה ((31/08/22)

רשימת נכסים ל-31/03/22

קופת גמל הנדסאים

דו”ח נכסים רבעוני (03/22) מסלול 50 ומטה (24/05/22)

דו”ח נכסים רבעוני (03/22) מסלול 50-60 (24/05/22)

דו”ח נכסים רבעוני (03.22) מסלול 60 ומעלה (24/05/22)

רשימת נכסים ל-31/12/21

קופת גמל הנדסאים

דו”ח נכסים רבעוני (12/21) מסלול 50 ומטה (29/03/22)

דו”ח נכסים רבעוני (12/21) מסלול 50-60 (29/03/22)

דו”ח נכסים רבעוני (12.21) מסלול 60 ומעלה (29/03/22)

רשימת נכסים ל-30/09/21

קופת גמל הנדסאים

דו”ח נכסים רבעוני (09/21) מסלול 50 ומטה (01/12/21)

דו”ח נכסים רבעוני (09/21) מסלול 50-60 (01/12/21)

דו”ח נכסים רבעוני (09.21) מסלול 60 ומעלה (01/12/21)

רשימת נכסים ל-30/06/21

קופת גמל הנדסאים

דו”ח נכסים רבעוני (06/21) מסלול 50 ומטה (08/09/21)

דו”ח נכסים רבעוני (06/21) מסלול 50-60 (08/09/21)

דו”ח נכסים רבעוני (06/21) מסלול 60 ומעלה (08/09/21)

רשימת נכסים ל-31/03/21

קופת גמל הנדסאים

דו”ח נכסים רבעוני (03/21) מסלול 50 ומטה (06/06/21)

דו”ח נכסים רבעוני (03/21) מסלול 50-60 (06/06/21)

דו”ח נכסים רבעוני (03/21) מסלול 60 ומעלה (06/06/21)


רשימת נכסים ל-31/12/20

קופת גמל הנדסאים

דו”ח נכסים רבעוני (12/20) מסלול 50 ומטה (26/03/21)

דו”ח נכסים רבעוני (12/20) מסלול 50-60 (26/03/21)

דו”ח נכסים רבעוני (12/20) מסלול 60 ומעלה (26/03/21)


רשימת נכסים ל-30/09/20

קופת גמל הנדסאים

דו”ח נכסים רבעוני (09/20) מסלול 50 ומטה (30/11/20)

דו”ח נכסים רבעוני (09/20) מסלול 50-60 (30/11/20)

דו”ח נכסים רבעוני (09/20) מסלול 60 ומעלה (30/11/20)


רשימת נכסים ל-30/06/20

קופת גמל הנדסאים

דו”ח נכסים רבעוני (06/20) מסלול 50 ומטה (07/09/20)

דו”ח נכסים רבעוני (06/20) מסלול 50-60 (07/09/20)

דו”ח נכסים רבעוני (06/20) מסלול 60 ומעלה (07/09/20)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/03/20

קופת גמל הנדסאים

דו”ח נכסים רבעוני (03/20) מסלול 50 ומטה (31/05/20)

דו”ח נכסים רבעוני (03/20) מסלול 50-60 (31/05/20)

דו”ח נכסים רבעוני (03/20) מסלול 60 ומעלה (31/05/20)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/12/19

קופת גמל הנדסאים

דו”ח נכסים רבעוני (12/19) מסלול 50 ומטה (31/03/20)

דו”ח נכסים רבעוני (12/19) מסלול 50-60 (31/03/20)

דו”ח נכסים רבעוני (12/19) מסלול 60 ומעלה (31/03/20)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/19

קופת גמל הנדסאים

דו”ח נכסים רבעוני (09/19) מסלול 50 ומטה (29/11/19)

דו”ח נכסים רבעוני (09/19) מסלול 50-60 (29/11/19)

דו”ח נכסים רבעוני (09/19) מסלול 60 ומעלה (29/11/19)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/19

קופת גמל הנדסאים

דו”ח נכסים רבעוני (06/19) מסלול 50 ומטה (14/08/19)

דו”ח נכסים רבעוני (06/19) מסלול 50-60 (14/08/19)

דו”ח נכסים רבעוני (06/19) מסלול 60 ומעלה (14/08/19)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/03/19

קופת גמל הנדסאים

דו”ח נכסים רבעוני (03/19) מסלול 50 ומטה (02/06/19)

דו”ח נכסים רבעוני (03/19) מסלול 50-60 (02/06/19)

דו”ח נכסים רבעוני (03/19) מסלול 60 ומעלה (02/06/19)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/12/18

דו”ח נכסים רבעוני (12/18) מסלול 50 ומטה (01/04/19)

דו”ח נכסים רבעוני (12/18) מסלול 50-60 (01/04/19)

דו”ח נכסים רבעוני (12/18) מסלול 60 ומעלה (01/04/19)

אישור רו”ח

רשימת נכסים ל-30/09/18

דו”ח נכסים רבעוני (09/18) מסלול 50 ומטה (30/11/18)

דו”ח נכסים רבעוני (09/18) מסלול 50-60 (30/11/18)

דו”ח נכסים רבעוני (09/18) מסלול 60 ומעלה (30/11/18)

אישור רו”ח

רשימת נכסים ל-30/06/18

דו”ח נכסים רבעוני (06/18) מסלול 50 ומטה (26/08/18)

דו”ח נכסים רבעוני (06/18) מסלול 50-60 (26/08/18)

דו”ח נכסים רבעוני (06/18) מסלול 60 ומעלה (26/08/18)

אישור רו”ח

רשימת נכסים ל-31/03/18

דו”ח נכסים רבעוני (03/18) מסלול 50 ומטה (29/05/18)

דו”ח נכסים רבעוני (03/18) מסלול 50-60 (29/05/18)

דו”ח נכסים רבעוני (03/18) מסלול 60 ומעלה (29/05/18)

אישור רו”ח

רשימת נכסים ל-31/12/17

דו”ח נכסים רבעוני (12/17) מסלול 50 ומטה (29/03/18)

דו”ח נכסים רבעוני (12/17) מסלול 50-60 (29/03/18)

דו”ח נכסים רבעוני (12/17) מסלול 60 ומעלה (29/03/18)

אישור רו”ח

מבזקים