התפלגות השקעות שובל

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול כללי  08.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול עד 50  08.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול 50-60 08.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול 60 ומעלה 08.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול כללי  07.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול עד 50  07.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול 50-60 07.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול 60 ומעלה 07.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול כללי  06.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול עד 50  06.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול 50-60 06.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול 60 ומעלה 06.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול כללי  05.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול עד 50  05.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול 50-60 05.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול 60 ומעלה 05.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול כללי  04.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול עד 50  04.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול 50-60 04.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול 60 ומעלה 04.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול כללי  03.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול עד 50  03.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול 50-60 03.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול 60 ומעלה 03.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול כללי  02.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול עד 50  02.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול 50-60 02.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול 60 ומעלה 02.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול כללי  01.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול עד 50  01.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול 50-60 01.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול 60 ומעלה 01.2020

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול כללי  12.2019

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול עד 50  12.2019

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול 50-60 12.2019

הרכב נכסים קופת גמל שובל מסלול 60 ומעלה 12.2019

מבזקים