דמי ניהול והוצאות ישירות – הנדסאים קופה להשקעה

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2023

שם הקופה – קופת גמל הנדסאים להשקעה -מסלול כללי

שיעור הוצאות לניהול השקעותשיעור דמי ניהול מחסכון
0.27%0.38%

520042607-00000000014027-14027-000

שם הקופה – קופת גמל הנדסאים להשקעה -מסלול מניות

שיעור הוצאות לניהול השקעותשיעור דמי ניהול מחסכון
0.11%0.41%

520042607-00000000014027-14028-000

שם הקופה – קופת גמל הנדסאים להשקעה -מסלול אג”ח עד 25 מניות

520042607-00000000014027-14029-000

שיעור הוצאות לניהול השקעותשיעור דמי ניהול מחסכון
0.27%0.41%

דמי הניהול בגין שירותי הניהול נקבעים כשיעור שנתי מסך נכסי הקופה.
עפ”י הוראות הדין שיעור דמי הניהול השנתי המירבי הינו 2%.”

מבזקים