דמי ניהול קופת גמל הנדסאים

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2019

שם הקופה

שיעור הוצאות לניהול השקעות

שיעור דמי ניהול מחסכון

קופת גמל הנדסאים-מסלול עד 50 – 9953

  520042607-00000000000157-9953-000

0.16% 0.36%

הנדסאים וטכנאים – מסלול 50-60

520042607-00000000000157-9954-000

0.24%

0.38%

הנדסאים וטכנאים- מסלול 60+

520042607-00000000000157-9955-000

0.05%

0.36%

דמי הניהול בגין שירותי הניהול נקבעים כשיעור שנתי מסך נכסי הקופה.
עפ"י הוראות הדין שיעור דמי הניהול השנתי המירבי הינו 2%."

מבזקים