קבלת הדוח השנתי באמצעות הדואר

בקשה שלא לקבל את הדוח השנתי באמצעות הדואר האלקטרוני / הטלפון הנייד

עמית/ה יקר/ה,

חוזר גופים מוסדיים 2017-9-22 מיום 3 בדצמבר 2017 קבע הוראות לעניין חובת גוף מוסדי לשלוח את הדוח השנתי אל הדואר האלקטרוני או הטלפון הנייד של העמית, ככל שיש בידי הגוף את כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון הנייד שלו.

מטרת ההוראות היא להנגיש לעמיתים את המידע אודות מוצרי הביטוח והחיסכון הפנסיוני שברשותם.

אם ברצונך לבחור שלא לקבל את הדוח השנתי באמצעות הדואר האלקטרוני / הטלפון הנייד שלך, באפשרותך למלא כאן את מספר תעודת הזהות שלך.

מבזקים