מגבלת עמלת ניהול חיצוני

הקופה
המסלול
מגבלת עמלת ניהול חיצוני
לשנת 2024
הנדסאים קופת גמלמסלול 50 ומטה0.15%
מסלול 50-600.35%
מסלול 60 ומעלה0.06%
הנדסאים קופה להשקעהמסלול מניות0.35%
מסלול כללי0.10%
מסלול אג”ח0.05%
הקופה
המסלול
מגבלת עמלת ניהול חיצוני
לשנת 2023
הנדסאים קופת גמלמסלול 50 ומטה0.15%
מסלול 50-600.28%
מסלול 60 ומעלה0.10%
הנדסאים קופה להשקעהמסלול מניות0.20%
מסלול כללי0.30%
מסלול אג”ח0.15%
מבזקים