אודות החברה

הנדסאים וטכנאים  – חברה לניהול קופות גמל בע”מ (להלן: “החברה”), הוקמה ביום 29 בינואר 1996.
החברה עוסקת בניהול קופות גמל ענפיות ומנהלת כיום את הנדסאים גמל ואת הנדסאים קופה להשקעה.
החברה הוקמה במסגרת הסכמי שכר בסקטור הציבורי להכללת רכיבים לפנסיה.

הנדסאים קופת גמל (קופה לחיסכון/ תגמולים ופיצויים) הינה הקופה הראשונה שאותה מנהלת החברה החל משנת 1996.

הנדסאים קופה להשקעה החלה את פעילותה בסוף שנת 2022.  

עמיתי הקופות – קופות הגמל המנוהלות ע”י החברה מיועדות להנדסאים וטכנאים, משפטנים, פרקליטים, עובדים במקצוע טכני,
רוקחים, עובדים במקצוע פרה-רפואי, עובדי רנטגן, פיזיותרפיסטים, קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, תזונאים, מיקרוביולוגים וביוכימאים
או לעמיתים המדורגים בדירוגים אלה או המדורגים בדירוג עיתונאים בשירות הציבורי או עובדים המיוצגים ע”י איגוד מקצועי
בהסתדרות הכללית, המייצג עובדים במקצועות אלה.

דמי ניהול – החברה מוגדרת כחברה לניהול קופות גמל ענפיות, והיא פועלת כמלכ”ר (ללא מטרת רווח לחברה) וגובה מעמיתי הקופות
דמי ניהול בשיעור ההוצאות בפועל.

ניהול השקעות החברה מנהלת את נכסי המסלולים בקופות באמצעות בתי השקעות מובילים שנבחרים ע”י אנשי מקצוע מטעם החברה ומפוקחים ע”י ועדת השקעות מקצועית.
בתי ההשקעות נכון להיום הינם: ילין לפידות, מיטב.
ועדת ההשקעות של החברה, בראשות דירקטור חיצוני, מתכנסת אחת לשבועיים ודנה בביצועי מנהלי התיקים והנחיות לפעילות בראייה ארוכת טווח תוך התייחסות למאפייני העמיתים בקופות.
החברה מבצעת את פעולות הרכישה והמכירה של ני”ע באמצעות שורה של חברי בורסה שנבחרו לכך בהליך תחרותי.

קופת גמל שדות עברה ביום 01.01.2019 לניהולה של החברה וביום 1.1.2021 מוזגה קופת גמל שדות עם קופת גמל הנדסאים.
 
קופת גמל שובל עברה ביום 01.01.2020 לניהולה של החברה וביום 1.1.2021 מוזגה קופת גמל שובל עם קופת גמל הנדסאים.
 
לאתר ההיסטורי של קופת גמל שובל לחץ כאן.

מבזקים