דמי ניהול קופת גמל שדות

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2019

שם הקופה

שיעור הוצאות לניהול השקעות

שיעור דמי ניהול מחסכון

533 קופת גמל שדות לבני 50 ומטה

   520042607-00000000000160-9947-000  

0.09% 0.37%

160 קופת גמל שדות – לבני 50-60 

520042607-00000000000160-9948-000 

0.12%

0.37%

קופת גמל שדות לבני 60 ומעלה

520042607-00000000000160-9949-000

0.10%

0.37%

דמי הניהול בגין שירותי הניהול נקבעים כשיעור שנתי מסך נכסי הקופה.
עפ"י הוראות הדין שיעור דמי הניהול השנתי המירבי הינו 2%."

מבזקים