אודות הקופה מבנה הקופה חדשות הקופה
 כניסה לחשבון האישי
תשואות

02/04/2014 10:36:27

קופת גמל הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי - 157
520042607-00000000000157-0157-000

תשואות מעודכנות לחודש 02/2014

מרכיבי התשואה 02/14

מרכיבי התשואה 01/14

מרכיבי התשואה 12/13

מרכיבי התשואה 12/12

מרכיבי התשואה 12/11

מרכיבי התשואה 12/10

תשואות יומיות לשנת 2009

תשואות בתקופה 1/6/08-31/12/08 ע"פ חוזר אוצר 2011-4-1


קופת גמל הנדסאים וטכנאים - מסלול אג"ח - 1414
520042607-00000000000157-1414-000

תשואות מעודכנות לחודש 02/2014

מרכיבי התשואה 02/14

מרכיבי התשואה 01/14

מרכיבי התשואה 12/13

מרכיבי התשואה 12/12

מרכיבי התשואה 12/11

מרכיבי התשואה 12/10

תשואות יומיות לשנת 2009

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

מבזקים
ההנדסאים והטכנאים
חברה לניהול קופות גמל בע"מ 2011