אודות הקופה מבנה הקופה חדשות הקופה
 כניסה לחשבון האישי
תשואות

03/02/2015 17:56:10

קופת גמל הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי - 157
520042607-00000000000157-0157-000

מרכיבי התשואה רבעון רביעי 2014

מרכיבי התשואה 12/14

תשואות מעודכנות לחודש 12/2014

תשואות מעודכנות לחודש 11/2014

מרכיבי התשואה 11/14

תשואות מעודכנות לחודש 10/2014

מרכיבי התשואה 10/14

מרכיבי התשואה רבעון שלישי 2014

תשואות מעודכנות לחודש 09/2014

מרכיבי התשואה 09/14

תשואות מעודכנות לחודש 08/2014

מרכיבי התשואה 08/14

מרכיבי התשואה 07/14

מרכיבי התשואה רבעון שני 2014

מרכיבי התשואה 06/14

מרכיבי התשואה 05/14

מרכיבי התשואה 04/14

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2014

מרכיבי התשואה 03/14

מרכיבי התשואה 02/14

מרכיבי התשואה 01/14

מרכיבי התשואה 12/13

מרכיבי התשואה 12/12

מרכיבי התשואה 12/11

מרכיבי התשואה 12/10

תשואות יומיות לשנת 2009

תשואות בתקופה 1/6/08-31/12/08 ע"פ חוזר אוצר 2011-4-1


קופת גמל הנדסאים וטכנאים - מסלול אג"ח - 1414
520042607-00000000000157-1414-000

מרכיבי התשואה רבעון רביעי 2014

מרכיבי התשואה 12/14

תשואות מעודכנות לחודש 12/2014

תשואות מעודכנות לחודש 11/2014

מרכיבי התשואה 11/14

תשואות מעודכנות לחודש 10/2014

מרכיבי התשואה 10/14

מרכיבי התשואה רבעון שלישי 2014

תשואות מעודכנות לחודש 09/2014

מרכיבי התשואה 09/14

תשואות מעודכנות לחודש 08/2014

מרכיבי התשואה 08/14

מרכיבי התשואה 07/14

מרכיבי התשואה רבעון שני 2014

מרכיבי התשואה 06/14

מרכיבי התשואה 05/14

מרכיבי התשואה 04/14

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2014

מרכיבי התשואה 03/14

מרכיבי התשואה 02/14

מרכיבי התשואה 01/14

מרכיבי התשואה 12/13

מרכיבי התשואה 12/12

מרכיבי התשואה 12/11

מרכיבי התשואה 12/10

תשואות יומיות לשנת 2009

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

מבזקים
הנדסאים וטכנאים
חברה לניהול קופות גמל בע"מ