אודות הקופה מבנה הקופה חדשות הקופה
 כניסה לחשבון האישי
תשואות

22/05/2016 22:27:10

קופת גמל הנדסאים-מסלול עד 50 - 9953 
520042607-00000000000157-9953-000

תשואות מעודכנות לחודש 04/2016

מרכיבי התשואה 04/16

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2016

תשואות מעודכנות לחודש 03/2016

מרכיבי התשואה 03/16

תשואות מעודכנות לחודש 02/2016

מרכיבי התשואה 02/16

תשואות מעודכנות לחודש 01/2016

מרכיבי התשואה 01/16

קופת גמל הנדסאים-מסלול 50-60  (עד ליום 31.12.2015 "מסלול כללי")- 9954
520042607-00000000000157-9954-000

תשואות מעודכנות לחודש 04/2016

מרכיבי התשואה 04/16

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2016

תשואות מעודכנות לחודש 03/2016

מרכיבי התשואה 03/16

תשואות מעודכנות לחודש 02/2016

מרכיבי התשואה 02/16

תשואות מעודכנות לחודש 01/2016

מרכיבי התשואה 01/16

תשואות מעודכנות לחודש 12/2015

מרכיבי התשואה רבעון רביעי 2015

מרכיבי התשואה 12/15

תשואות מעודכנות לחודש 11/2015

מרכיבי התשואה 11/15

תשואות מעודכנות לחודש 10/2015

מרכיבי התשואה 10/15

מרכיבי התשואה רבעון שלישי 2015

תשואות מעודכנות לחודש 09/2015

מרכיבי התשואה 09/15

תשואות מעודכנות לחודש 08/2015

מרכיבי התשואה 08/15

תשואות מעודכנות לחודש 07/2015

מרכיבי התשואה 07/15

מרכיבי התשואה רבעון שני 2015

תשואות מעודכנות לחודש 06/2015

מרכיבי התשואה 06/15

תשואות מעודכנות לחודש 05/2015

מרכיבי התשואה 05/15

תשואות מעודכנות לחודש 04/2015

מרכיבי התשואה 04/15

תשואות מעודכנות לחודש 03/2015

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2015

מרכיבי התשואה 03/15

מרכיבי התשואה 02/15

תשואות מעודכנות לחודש 02/2015

תשואות מעודכנות לחודש 01/2015

מרכיבי התשואה 01/15

מרכיבי התשואה רבעון רביעי 2014

מרכיבי התשואה 12/14

תשואות מעודכנות לחודש 12/2014

תשואות מעודכנות לחודש 11/2014

מרכיבי התשואה 11/14

תשואות מעודכנות לחודש 10/2014

מרכיבי התשואה 10/14

מרכיבי התשואה רבעון שלישי 2014

תשואות מעודכנות לחודש 09/2014

מרכיבי התשואה 09/14

תשואות מעודכנות לחודש 08/2014

מרכיבי התשואה 08/14

מרכיבי התשואה 07/14

מרכיבי התשואה רבעון שני 2014

מרכיבי התשואה 06/14

מרכיבי התשואה 05/14

מרכיבי התשואה 04/14

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2014

מרכיבי התשואה 03/14

מרכיבי התשואה 02/14

מרכיבי התשואה 01/14

מרכיבי התשואה 12/13

מרכיבי התשואה 12/12

מרכיבי התשואה 12/11

מרכיבי התשואה 12/10

תשואות יומיות לשנת 2009

תשואות בתקופה 1/6/08-31/12/08 ע"פ חוזר אוצר 2011-4-1


קופת גמל הנדסאים-מסלול 60 ומעלה (עד ליום 31.12.2015 "מסלול אג"ח ללא מניות")- 9955
520042607-00000000000157-9955-000

תשואות מעודכנות לחודש 04/2016

מרכיבי התשואה 04/16

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2016

תשואות מעודכנות לחודש 03/2016

מרכיבי התשואה 03/16

תשואות מעודכנות לחודש 02/2016

מרכיבי התשואה 02/16

תשואות מעודכנות לחודש 01/2016

מרכיבי התשואה 01/16

תשואות מעודכנות לחודש 12/2015

מרכיבי התשואה רבעון רביעי 2015

מרכיבי התשואה 12/15

תשואות מעודכנות לחודש 11/2015

מרכיבי התשואה 11/15

תשואות מעודכנות לחודש 10/2015

מרכיבי התשואה 10/15

מרכיבי התשואה רבעון שלישי 2015

תשואות מעודכנות לחודש 09/2015

מרכיבי התשואה 09/15

תשואות מעודכנות לחודש 08/2015

מרכיבי התשואה 08/15

תשואות מעודכנות לחודש 07/2015

מרכיבי התשואה 07/15

מרכיבי התשואה רבעון שני 2015

תשואות מעודכנות לחודש 06/2015

מרכיבי התשואה 06/15

תשואות מעודכנות לחודש 05/2015

מרכיבי התשואה 05/15

תשואות מעודכנות לחודש 04/2015

מרכיבי התשואה 04/15

תשואות מעודכנות לחודש 03/2015

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2015

מרכיבי התשואה 03/15

מרכיבי התשואה 02/15

תשואות מעודכנות לחודש 02/2015

תשואות מעודכנות לחודש 01/2015

מרכיבי התשואה 01/15

מרכיבי התשואה רבעון רביעי 2014

מרכיבי התשואה 12/14

תשואות מעודכנות לחודש 12/2014

תשואות מעודכנות לחודש 11/2014

מרכיבי התשואה 11/14

תשואות מעודכנות לחודש 10/2014

מרכיבי התשואה 10/14

מרכיבי התשואה רבעון שלישי 2014

תשואות מעודכנות לחודש 09/2014

מרכיבי התשואה 09/14

תשואות מעודכנות לחודש 08/2014

מרכיבי התשואה 08/14

מרכיבי התשואה 07/14

מרכיבי התשואה רבעון שני 2014

מרכיבי התשואה 06/14

מרכיבי התשואה 05/14

מרכיבי התשואה 04/14

מרכיבי התשואה רבעון ראשון 2014

מרכיבי התשואה 03/14

מרכיבי התשואה 02/14

מרכיבי התשואה 01/14

מרכיבי התשואה 12/13

מרכיבי התשואה 12/12

מרכיבי התשואה 12/11

מרכיבי התשואה 12/10

תשואות יומיות לשנת 2009

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

מבזקים
הנדסאים וטכנאים
חברה לניהול קופות גמל בע"מ